Luonnonsuojelu

Ehrmann AG on jo usean vuoden ajan toiminut Günztalin kulttuurimaiseman säilyttämisen hyväksi säätiössä, joka ponnistelee erityisesti yrityksen toimipaikkakunnan ympäristön luonnonsuojelun, ympäristökoulutuksen ja kulttuurimaiseman ylläpidon hyväksi.

Tällä osallistumisellaan Ehrmann tukee esimerkiksi sellaisten alueiden ostoa, jotka laaja-alaisten ennallistamistoimenpiteiden jälkeen auttavat monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Alkuperäinen Alppien ruskea lehmärotu

Ehrmann edistää alkuperäisen Alppien ruskean lehmärodun säilyttämistä. Se on sukupuuttoon kuolemassa oleva perinteinen maitokarjarotu, johon Alppien kehittyminen maitoa ja juustoa tuottavaksi alueeksi on kiinteästi sidoksissa.

Tämän edistämisen päämäärä on tällä hetkellä 600 lehmän kannan lisääminen ja Alppien alkuperäisen ruskean lehmän aktiivinen liittäminen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, sillä alkuperäinen laiduntaminen tapahtuu suojeltavilla luonnonalueilla.

www.guenztal.de 

Energia

Vuodesta 2013 lähtien ovat kaikki Ehrmann AG:n toimipaikat sertifioitu DIN ISO EN 50001:n mukaisesti. Käytössä on siis energianhallintajärjestelmä, jota ylläpidetään.

Yrityksen johtoryhmä on määrittänyt yrityspolitiikassaan alan viimeisimmän kehitystason mukaisten, ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden teknologioiden käytön haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi, energiankulutuksen optimoimiseksi ja jätteiden muodostumisen vähentämiseksi, ja tämä kaikki heijastuu monissa suunnitelluissa ja osittain jo toteutetuissa toimenpiteissä.

Oberschöneggin meijerissä otettiin käyttöön vuonna 2014 pienlämpövoimalaitos, joka koostuu kahdesta moduulista, joiden molempien teho on 1100 kW. Sen avulla on tulevina vuosina tarkoitus tuottaa noin 70 % tarvittavasta vuosittaisesta sähkömäärästä. Voima-lämpö-jäähdytyskytkentään yhdistettynä se ei alenneta vain primäärienergiankulutusta vaan myös yli 50 % CO2-päästöistä. Suunnitteluvaiheessa on tällä hetkellä myös muita luonnonvaroja säästäviä projekteja.

Ympäristö@Ehrmann

Ehrmann ymmärtää paremman ympäristön puolesta tekemänsä työn dynaamiseksi prosessiksi.

Tärkeä osuus tässä on integroidulla ideoiden hallinnalla, jonka kautta jokainen työntekijä voi antaa luonnonvarojen säästöä ja ympäristöä koskevat ehdotuksensa, ajatuksensa ja ideansa. Asiantuntijaelin arvioi säännöllisesti nämä ideat ja soveltaa niitä sopivilla toimenpiteillä.